1. Definicje przyjęte na potrzeby niniejszej Polityki

Administrator – administratorem danych osobowych jest HOME IN LOVE CARINA SZARANIEC SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Katowicach, ul. Bałtycka 61C, 40-778 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000954715, NIP: 6343007200, REGON: 521335243, adres e-mail: klienci@homeinlove.pl, numer telefonu +48 665067677.
 
Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym dane kontaktowe, czy informacje zawarte w korespondencji.
 
Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności.
 
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep/Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: homeinlove.pl
 
Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem: homeinlove.pl, nasz Sklep Internetowy lub osoba korzystająca z funkcjonalności Sklepu czy jego usług.

2. Pozyskiwanie danych i ich zakres  

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może różnić się w zależności od tego, z jakich funkcjonalności lub usług dostarczanych poprzez stronę internetową naszego Sklepu korzystasz. Zbierane dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 
Administrator pozyskuje informacje o Twoich danych osobowych w następujący sposób:

 – poprzez rejestrację konta w Sklepie Internetowym,

 – poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym,

 – poprzez korzystanie przez Ciebie z płatności elektronicznych czy usług kredytowych dostępnych w Sklepie,

 – poprzez dokonanie rezerwacji produktów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,

 – poprzez dobrowolną subskrypcję usługi newsletter,

 – poprzez wprowadzone przez Ciebie informacje w wiadomości e-mail lub tradycyjnej korespondencji,

 – poprzez kontakt telefoniczny,

 – poprzez korzystanie z naszej strony internetowej Sklepu,

 – poprzez pliki cookies,

 – poprzez korzystanie przez Ciebie z naszych profili w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest),

 – poprzez Twój udział w badaniu oceny naszych usług,

 – poprzez Twój udział w konkursach, akcjach promocyjnych czy programach lojalnościowych organizowanych na stronie Sklepu.

Jeśli rejestrujesz konto, potrzebujemy Twoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu (ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
 
Jeśli składasz zamówienie, podajesz dane osobowe potrzebne do zamówienia (imię, nazwisko, opcjonalnie informacje o firmie, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail), w tym dane kontaktowe i do wysyłki, dane niezbędne do wystawienia faktury (w razie klienta będącego przedsiębiorcą lub w razie gdy klient będący konsumentem chce otrzymać fakturę). W przypadku zbierania danych dla celów związanych z realizacją konkretnej umowy, przekażemy Tobie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dotyczy to w szczególności wybranych przez Ciebie sposobów płatności, czy usług kredytowych dostępnych w Sklepie.
  
Jeśli zapisujesz się do newslettera, potrzebujemy Twojego adresu-email lub numeru telefonu. W takim przypadku prześlemy imienne wiadomości na podany adres e-mail lub numer telefonu zawierające informacje handlowe „HOME IN LOVE”.
 
W celu realizacji działań marketingowych informujemy, że Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że na podstawie posiadanych przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika oraz informacji dotyczących towarów, które nabył, Administrator przeprowadza analizę dotyczącą preferencji i zainteresowań Użytkownika, które to mogą posłużyć dostosowaniu do oczekiwań Użytkownika przekazu marketingowego „HOME IN LOVE” (wyświetlanie reklam, prezentowanie towarów, przesyłanie informacji o towarach i usługach, nowościach, promocjach, itp.). W związku z tym, Administrator analizuje zachowania zakupowe oraz zachowania Użytkowników Sklepu, aby informować ich o spersonalizowanych ofertach i promocjach. Administrator pragnie zaoferować klientom możliwie najlepsze doświadczenie z zakupami w Sklepie, w tym informacje dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Analiza ta ma wpływ na dobór wyświetlanych reklam przy korzystaniu z Internetu, dobór oferowanych towarów czy usług w zależności od tego, czego w ocenie Administratora klient może potrzebować. Administrator stara się dostosować newsletter do indywidualnych zainteresowań Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie automatycznej oceny i analizy swoich zachowań w związku z newsletterem, niestety musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. Dokonując profilowania Administrator nie stosuje w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego. 
 
Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, udostępnisz nam dane osobowe pochodzące z korespondencji e-mailowej czy tradycyjnej. Przetwarzamy wtedy dane osobowe niezbędne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
 
Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami drogą telefoniczną, możemy prosić o podanie Twoich danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy.
 
Gdy korzystasz ze strony internetowej homeinlove.pl automatycznie zbieramy informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług, takie jak czas wizyty czy wyświetlone przez Ciebie strony lub treści, informacje o stronie odwiedzonej przez Ciebie przed i po odwiedzeniu naszej witryny. Strona internetowa Sklepu zbiera również informacje techniczne, dotyczące Twojego urządzenia i oprogramowania, w tym typ urządzenia, system operacyjny i wersja, informacje o sieci komórkowej, adres IP. Informacje te przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych.
 
Podobnie jak większość usługodawców, używamy plików cookies. Pliki cookies to małe pliki danych przechowywane w przeglądarce internetowej lub urządzeniu. Pliki cookies pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług, doskonalić je, a także zamieszczać i mierzyć reklamy. Więcej informacji o plikach cookies oraz podobnej technologii zamieszczono w Polityce Cookies dostępnej na naszej stronie internetowej.
 
Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Twoje dane osobowe na naszej stronie internetowej mogą być przetwarzane przez naszych partnerów technologicznych i reklamowych, w tym m.in. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON 146127300. Polityka prywatności ww. partnera zawierająca informacje o szczegółach przetwarzania danych i przysługujących Ci uprawnieniach znajduje się pod adresem https://politykaprywatnosci.onet.pl/ Twoje dane w powyższym zakresie będą przetwarzane w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody m.in. w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych reklam produktów i usług lub w celu dokonania właściwych rozliczeń z tytułu publikacji tych reklam. Twoje dane będą przetwarzane w ramach technologii cookies i podobnych, a w linku podanym powyżej uzyskasz informację jak zarządzać tą technologią, w tym blokować i usuwać cookies. Jeśli nie chcesz, by ww. partner przetwarzał Twoje dane zebrane na naszych stronach w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych Ci reklam produktów i usług – możesz wycofać swoją zgodę klikając odpowiedni link pod adresem https://polityka-prywatnosci.onet.pl/

 
Administrator posiada publiczny profil w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się zamieścić treści albo skomunikować z nami lub innymi osobami w ww. mediach społecznościowych zbierzemy informacje, które zamieścisz. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych przez administratora serwisu (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest). W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie internetowej, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, ani za obowiązujące w stosunku do użytkowników zasady ochrony danych osobowych. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
 
Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w badaniu dotyczącym oceny naszych usług, możemy poprosić o przekazanie Twoich danych osobowych w celu rzetelnego przeprowadzenia takiego badania.
 
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z Twoim udziałem w konkursie, akcji promocyjnej czy programie lojalnościowym na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy przekazywać przy okazji takich działań.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności strony internetowej homeinlove.pl oraz Sklepu (np. złożenia zamówienia i jego rozliczenia, rejestracji Twojego konta w Sklepie, zapisania się do newslettera, czy skontaktowania się z nami).
 
Każdorazowo zakres wymaganych danych do skorzystania z określonych funkcjonalności lub usług dostarczanych przez stronę internetową Sklepu wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy itp.), a także w ramach innych kanałów komunikacji z Tobą (telefonicznie lub poprzez e-mail), a także w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 
Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach wskazanych w poniższej tabeli:

Prawnie uzasadniony cel przetwarzania Podstawa prawna
rejestracja konta klienta – Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Twojego konta i przechowywania Twoich danych podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
złożenie zamówienia – Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania tej umowy; ponadto przy złożeniu zamówienia w Sklepie przepisy prawa wymagają przetwarzania przez Administratora Twoich danych również dla celów podatkowych i rachunkowych podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz podstawą prawną przetwarzania jest również obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
korzystanie z płatności elektronicznych czy usług kredytowych dostępnych w Sklepie – Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wsparcia w uzyskaniu usług kredytowych dostępnych na stronie Sklepu, a także w celu umożliwienia Tobie korzystania z płatności elektronicznych przy dokonywaniu zakupów podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
subskrypcja usługi newsletter – Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym są działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym potrzebujemy od Ciebie dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji, tj. adresu e-mail lub numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
prowadzenie korespondencji i udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania (poprzez e-mail lub telefonicznie) – Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi – Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także ustalenia, dochodzenia innych roszczeń lub obrony przed nimi podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
korzystanie ze strony internetowej - gdy korzystasz z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celach analitycznych i statystycznych podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na analizie aktywności użytkowników, ich preferencji i zainteresowań w celu doskonalenia funkcjonalności strony internetowej homeinlove.pl
zapisywanie danych w postaci plików cookies – gdy po raz pierwszy wchodzisz na stronę internetową Sklepu, prosimy o zgodę na wysyłanie analitycznych, statystycznych i marketingowych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” w okienku pojawiającym się po wejściu na stronę internetową podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
prowadzenie profilu w mediach społecznościowych – gdy korzystasz z naszych profili w mediach społecznościowych dostajesz informację o aktywności Administratora na tych profilach, a także możesz korzystać z narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych w celu komunikacji z nami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki, dbaniu o jakość sprzedawanych produktów i usług związanych z tymi produktami, a także polegający na prowadzeniu komunikacji z użytkownikami
badanie naszych usług – Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu przeprowadzenia oceny naszych usług, jeśli wyrazisz zgodę na udział w takim badaniu podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

4. Przechowywanie danych  

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy lub w celu spełnienia innych wymogów prawnych.
Twoje dane osobowe przechowujemy przez okresy wskazane poniżej, w następujących przypadkach:

 – zawarcia umowy sprzedaży – Twoje dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres realizacji umowy sprzedaży i w zakresie niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;

 – świadczenia usług przez Administratora – Twoje dane przechowywane są przez okres świadczenia tych usług, a jeśli zgłosisz Administratorowi żądanie usunięcia swojego konta i zaprzestania świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu, Twoje konto i Twoje dane w odpowiednim zakresie zostaną usunięte;

 – subskrypcji newslettera – Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych;

 – w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

 – w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą – Twoje dane przechowywane są do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. podatkowe czy rachunkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania. Okres przetwarzania może być ponadto wydłużony w przypadku ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Kodeksu cywilnego.
W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, Twoje dane mogą być przetwarzane przez różny okres czasu, jednakże w przypadku kilku wskazanych okresów przetwarzania, zawsze należy wziąć pod uwagę ten dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

5. Odbiorcy danych  

Zapewniamy, że dostęp do Twoich danych mają tylko osoby upoważnione i inne podmioty, którym dane te zostały powierzone zgodnie z przepisami prawa.
 
Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w związku ze sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług, w tym odpowiedzialne za usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, informatyczne (w tym dostawcy usług hostingu, poczty elektronicznej), finansowo-księgowe, prawne, a także realizujące działania marketingowe.
Twoje dane możemy udostępniać również w przypadkach prawem wymaganych, a także w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw oraz innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.   
 
Możemy udostępniać dane osobowe, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Twojej osoby, ale identyfikują Twoje urządzenie za pomocą plików cookies podmiotów zewnętrznych, aby umożliwić tym podmiotom zewnętrznym świadczenie usług analitycznych. Podmioty te zbierają informacje z naszej strony internetowej, takie jak identyfikatory plików cookies, identyfikatory urządzeń, adres IP, a także informacje o przeglądaniu przez Ciebie strony internetowej.
 
W przypadku uzyskania Twojej zgody, Twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 
Informujemy, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

6. Charakter podawania danych osobowych  

Podczas składania zamówienia w Sklepie podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży i jest niezbędne do jej wykonywania. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możesz być obowiązany do podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług.
W przypadku newslettera podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do wykonywania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter.
W przypadku kontaktu czy złożenia reklamacji, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiednio rozwiązać sprawę, czy odpowiedzieć na pytanie, rozpatrzyć reklamację.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych  

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądać od Administratora:

 – dostępu do Twoich danych osobowych,

 – uzyskania kopii danych,

 – sprostowania danych, w przypadku, w którym dane są nieprawdziwe lub niekompletne,

 – usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 – dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez lub w inny sposób przetworzone,

 – cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 – dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

 – zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych,

 – dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 – ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 – kwestionowana jest prawidłowość danych – na okres pozwalający „HOME IN LOVE” sprawdzić prawidłowość Twoich danych,

 – dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby dane zostały usunięte,

 – Twoje dane nie są już potrzebne „HOME IN LOVE”, ale mogą być Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub   obrony roszczeń,

 – wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

 – przeniesienia danych do innego administratora, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Oprócz wyżej wymienionych praw, masz prawo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, a także masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez „HOME IN LOVE” do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych masz prawo wnieść sprzeciw w każdym momencie, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu, a także wnieść sprzeciw wobec innych celów przetwarzania danych w każdym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 
W przypadku przesyłania newslettera przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z wyrażaną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newslettera i poza powyższymi uprawnieniami masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkuje zaprzestaniem jego wysyłania. Wycofanie zgody następuje poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.
 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przysługuje Tobie prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, a także w razie pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności, można skontaktować się z nami:

 – listownie na adres: ul. Bałtycka 61C, 40-778 Katowice

 – drogą elektroniczną na adres e-mail: klienci@homeinlove.pl

8. Zmiany Polityki prywatności  

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji Polityki prywatności Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie czytelnej informacji na naszej stronie internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 01 lipca 2022 r.